محتوا محتوا

جورابی:


عضو شورای شهر یزد در پاسخ به این سؤال که آیا بارأی شما و ابو ترابی به کاندیدای موردنظر گروه 6، آیا در بین گروه پنج انشقاق ایجاد نشده است گفت: علت ایجاد گروه 5 انتخاب گزینه‌های غیربومی و عدم کار شورایی در شورا بود چراکه معتقد بودیم مصلحت شهر در این است که یک گزینه بومی بر کرسی شهرداری‌اش بنشیند.

به گزارش یزدامروز؛ الهه جورابی در مصاحبه با یزدرسا؛ با اشاره به این مطلب که به‌عنوان کاندیدای مستقل وارد شورای پنجم شده‌ام گفت: تلاش کردم در مدت حضورم در شورای شهر تنها به منافع شهر و مردمم فکر کنم و هرگز وابسته به جریان خاصی نبوده و نیستم بنابراین در تمام تصمیم‌گیری‌ها منفعت شهر و مردم را در نظر گرفتم نه جناح و گروه خاص.

عضو شورای شهر یزد در پاسخ به این سؤال که آیا بارأی شما و ابو ترابی به کاندیدای موردنظر گروه 6 آیا در بین گروه پنج انشقاق ایجاد نشده است گفت: علت ایجاد گروه 5 انتخاب گزینه‌های غیربومی توسط گروه 6 و عدم کار شورایی در شورا بود چراکه معتقد بودیم مصلحت شهر در این است که یک گزینه بومی بر کرسی شهرداری‌اش بنشیند بنابراین به‌شدت با این انتخاب‌ها مخالفت کردیم اما زمانی که دو گزینه بومی مطرح شدند چون ملاک ما بومی بودن شهردار بود برایم فرقی نداشت کدام انتخاب شود اما با توجه به اینکه نظر گروه 6 بر روی مهندس عزیزی معطوف بود و می‌خواستیم شهردار منتخب بارأی اکثریت انتخاب شود تا دلگرمی بیشتری برای وی ایجاد شود و از سوی دیگر نظر آقای ابو ترابی هم بر روی عزیزی بود من هم به وی رأی دادم.

وی تأکید کرد: اعضای شورا باید کار شورایی را یاد گرفته انجام دهند نه اینکه هر کس هر کاری دلش بخواهد انجام دهد.

جورابی تصریح کرد: شاید اعضای گروه 6 به دنبال گروه بازی و حزب گرایی باشند اما ما پنج نفر تنها به این دلیل که گزینه غیربومی را به نفع شهر و مردم نمی‌دانستیم روی نظر خود ایستادگی کردیم و هرگز به دنبال چنین مسائلی نبودیم کما اینکه در همین انتخاب اخیر شهردار نشان دادیم هر چه صلاح شهر و مردم حکم کند انجام می‌دهیم.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: البته در کنار بومی بودن و سابقه اجرایی شهردار منتخب بی حاشیه بودن وی نیز ازدیگردلایل انتخاب مهندس عزیزی بود.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شهردار منتخب اظهار داشت: برای دکتر زارع پور هم که از افراد موفق و مدیران لایق استان هستند آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار