پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عمو پورنگ با ساناز کوچولو در یزد دیدار کرد


عمو پورنگ با ساناز کوچولو و نامزدش در هتل یزد دیدار کردند.

 یزد امـــــــروز؛ داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:

کی فکرش رو میکرد ساناز کوچولو همون دختر مهربونی که سال ۱۳۸۲ توی هتل" مشیرالممالک" یزد دیدمش ؛ امروز با نامزدِ خجالتی اش برای دیدنِ عموش بیاد هتل..!!!! هیچوقت فراموش نمیکنم ؛ اون شب بواسطه سربه سر گذاشتنِ یه همکار ؛؛ ساناز کوچولو گریه اش در اومده بود ومن دلداریش میدادم که ناراحت نباش باهات شوخی کرده


جالب اینجاست که تا همدیگر رو دیدیم یاد اون خاطره افتادیم وکلی خندیدیم


بدرستیکه خاطرات هرگز از یاد نمیرند.. خوشبخت باشی دخترم.. یاعلی
آخرین اخبار آخرین اخبار