پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عکس/جرثقیل سرنگون شده در مسجدالحرام


تصویر جرثقیل سرنگون شده در مسجدالحرام که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی از حجاج شد.

یزدامـــــــروز؛تصویر جرثقیل سرنگون شده در مسجدالحرام که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی از حجاج شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار