پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عکس/جوان یزدی کلید روحانی را پیدا کرد


امروز روحانی به یزد سفر کرد ولی کلید دست فرد دیگری بود.

آخرین اخبار آخرین اخبار