پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عکس/ خانم طبل زن در روز عاشورا


تصویری از طبل زدن یک خانم در روز عاشورا در خیابان دکتر حسابی شهر اراک را مشاهده می کنید.

یزدامروز؛ تصویری از طبل زدن یک خانم در روز عاشورا در خیابان دکتر حسابی شهر اراک را مشاهده می کنید.
 

پارسینه/

آخرین اخبار آخرین اخبار