پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

تصویر/

عکس ماهواره‌ای از لبنان قبل و بعداز توفان


عکس هوایی ماهواره ای از لبنان قبل و بعداز توفان شن که خبرگزاری ملی لبنان منتشر کرده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار