پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عکس/ کشتن گربه دم حجله!


دانشگاه یزد پیش از شروع امتحانات در خصوص تقلب به دانشجویان هشدار داد.

به گزارش یزدامروز،  عصر فرهنگ نوشت: دانشگاه یزد برنامه امتحانات این دانشگاه را به همراه یک هشدار جالب منتشر کرد:

 


آخرین اخبار آخرین اخبار