پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

اندرزهای قرآنی رهبر معظم انقلاب؛

فاصله گرفتن از معارف قرآنی ،بزرگترین گرفتاری دنیای اسلام


بازخوانی مطالبات و رهنمودهای قرآنی امام خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی از جامعه قرآنی، متسابقین و دست اندرکاران برنامه ها، محافل و مسابقات قرآنی می تواند چراغ راه همه ما در