پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

قرق مناصب دولتی توسط حامیان مسئول سابق؛

فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی می شود؟


شرافت بدون پاسخگوئی به اتهامات مالی جای خود را به معاونش فاطمی داد، تا بار دیگر فردی با حمایت یقه سفیدان استان به پست و منصب برسد.

به گزارش یزدامروز به نقل از عصرفرهنگ؛ سرانجام بعد از  دو ماه تکذیب و خط و نشان برای افشا کنندگان تخلفات مالی در اداره میراث فرهنگی یزد، شرافت از پست مدیر کلی خداحافظی کرد. طبق پیش بینی هایی که قبلا در همین رسانه نیز منتشر شده بود فاطمی معاون گردشگری میراث فرهنگی یزد سرپرستی این اداره کل را بر عهده گرفت. لذا انتظار می رود علی رغم مخالفت ها و همچنین «مشکلات استخدامی و تاکید دستگاه های نظارتی» وی سرانجام با سفارش یقه سفیدان بازنشسته که رفته رفته اداره استان را به دست می گیرند به پست مدیر کلی برسد.

فاطمی در دولت احمدی نژاد در اداره راه استخدام شد ولی مدتی بعد به دلایل نامعلوم استعفا داد. وی با روی کار آمدن دولت تدبیر مجدداً با ورود به بدنه دولت مشغول به فعالیت شد و اکنون در آستانه رسیدن به پست مدیر کلی قرار دارد.

 

آخرین اخبار آخرین اخبار