پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


فتوکاتور/شوخی با تابش


خوشبختانه نماینده اردکان پس از چندین روز بستری شدن در بیمارستان، در آخرین روزهای سال 93 از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش یزد امــــروز به نقل از یزدرسا؛ خوشبختانه نماینده اردکان پس از چندین روز بستری شدن در بیمارستان، در آخرین روزهای سال 93 از بیمارستان مرخص شد.

به امیدی تندرستی بیش از پیش برای محمدرضا تابش و همه ‌استانی‌های عزیز


آخرین اخبار آخرین اخبار