پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


فتوکاتور/ شوخی با مدیرکل


مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استان یزد که امسال برای اولین بار مسؤولیت کمیته بانوان ستاد دهه فجر را پس از رسیدن به سمت مدیر کلی عهده دار است، در گفتگو با خبرنگار یزدبانو از اجرای قریب به چهار هزار برنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با رویکرد مردمی و تشکل های غیر دولتی به مناسبت دهه فجر از سوی امور بانوان فرمانداری ها و امور بانوان دستگاهها خبر داد.


آخرین اخبار آخرین اخبار