پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

شایعه ای که با گذشت2 روز هنوز تکذیب نشده است

فرماندار یزد استعفا داده است!


با قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس و گرم بودن تنور داغ خبرهای استعفا! در یکی از گروه های به اصطلاح خبری یزد و برخی گروه های اجتماعی عنوان شده محمود شاکری شمسی فرماندار یزد هم استعفای خود را تقدیم استانداری کرده است.

به گزارش یزد امـــــروز، با قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس و گرم بودن تنور داغ خبرهای استعفا! در یکی از گروه های به اصطلاح خبری یزد و برخی گروه های اجتماعی عنوان شده محمود شاکری شمسی فرماندار یزد هم استعفای خود را تقدیم استانداری کرده است.

هنوز هیچگونه منبعی این شایعه را علیرغم گذشت دو روز تکذیب نکرده است. همچنین گفته شده دو فرماندار نیز جابجایی سمت خواهند داشت!

آخرین اخبار آخرین اخبار