محتوا محتوا

اختصاصی یزدرسا؛


این روزها جهان برای نابودی این دو ویروس منحوس قد علم کرده است.

به گزارش یزدرسا؛ این روزها جهان برای نابودی این دو ویروس منحوس کویید 19 و اسرائیل غاصب قد علم کرده است.

لینک دانلـــــــــودLoading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار