پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان یزد:

قریب به 200 هزارنفر از خدمات اسکان نوروزی فرهنگیان دریزد بهره مند شدند


درتعطیلات نوروزی 55 هزار خانوار با جمعیت 190 هزار نفر در مدارس و مراکز رفاهی استان یزد اسکان یافتند.

به گزارش یزد امــــروز؛ رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش گفت : ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان  یزد خدمات خود را به 55 هزار خانوار با جمعیت 190 هزار نفرارائه کرده است .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد " محمد رضا قانع " افزود : این تعداد مسافر از 27 اسفند لغایت 13 فروردین ماه در 4 هزار کلاس درس  ومراکز رفاهی  و آموزشی استان اسکان یافتند.

 

قانع افزود از مجموع مسافران  نوروزی اسکان یافته درمدارس  42 هزار خانوار با جمعیت 140 هزار نفر را فرهنگیان و قریب 13 هزار خانوار با جمعیت 50 هزار نفر را سایر اقشار و کارکنان دولت تشکیل می دهند.

 

وی متوسط ماندگاری مسافران در استان را بیش از دو روز دانست و افزود  : قریب 400 هزار نفر روز ، مسافر نوروزی از خدمات اسکان فرهنگیان یزد بهره مند شده اند.

 

رئیس روابط عمومی ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان استان یزد درمورد جایگاه یزد در بین استان های کشور نیز گفت : استان یزد از نظر آمار پذیرش بعد از استانهای فارس ، اصفهان ، خراسان رضوی  و خوزستان درجایگاه پنجم کشور قراردارد.

 

این مسئول  گفت : میهمانان نوروزی استان از سراسر میهن اسلامی  بوده اند و از لحاظ آماری مسافران استانهای خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی ، تهران و اصفهان به ترتیب بیشترین مراجعه را به یزد داشته اند.

 

اضافه می نماید: افزون بر یک هزار 200 نفر از فرهنگیان استان اعم از عوامل ستادی ، اجرائی ، مدیران و سرایدران در 418مدرسه و 15 پایگاه ، خدمات اسکان نوروزی را به مسافران ارائه نموده اند .
 


آخرین اخبار آخرین اخبار