پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در خرید مرغ عجله نکنید

قیمت مرغ در یزد تا نیمه آذر متعادل می شود/17 فاکتور موثر در گرانی مرغ


رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: امیدواریم با جوجه ریزی هایی که از اول ابان ماه صورت گرفته از نیمه آذر ماه قیمت مرغ به میزان مطلوب و منطقی نزول پیدا کند.

به گزارش یزد امروز، سیدجمال سجادی‌پور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد، در خصوص وضعیت آینده تولید گوشت مرغ در استان یزد  اظهار کرد: در استان یزد 980 واحد تولیدی مرغ گوشتی فعالیت می کنند که اگر سالیانه 5 تا 6 دوره جوجه ریزی کنند ظرفیت تولید 13 میلیون قطعه مرغ را دارند.

سجادی پور با بیان اینکه به طور متوسط سالیانه بیشتر از 2.5 تا 3 دوره جوجه ریزی انجام نمی شود گفت: سالیانه در استان یزد 66هزار قطعه مرغ گوشتی تولید می شود که تنها تقریبا نصف آن یعنی 32هزار تن مورد نیاز استان است.

*** 17 فاکتور در گرانی مرغ موثر است

وی با بیان اینکه در جوجه ریزی مسائل چون تامین نهاده ها مطرح است تصریح کرد: تولیدکننده اگر رابطه اقتصادی اش برقرار نباشد جوجه ریزی نمی کند در ضمن اینکه آثار متلاطم ناشی از تورم مانند افزایش دستمزد کارگری، افزایش نرخ کرایه حمل و نقل، افزایش مکمل های دارویی که گاها ارز به آن تخصیص داده نمی شود بر تولید اثر می گذارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: در فاکتور آنالیز علاوه بر ذرت و سویایی که دولت می دهد قریب 17 فاکتور در قیمت گوشت مرغ موثر است که نظارتی بر روی برخی از آن ها نیست.

***خرید با قیمت بالاتر توسط استان های دیگر بر قیمت مرغ یزد اثر می گذارد

سجادی پور تصریح کرد: از سوی دیگر استان هایی که در تولید مرغ دچار کمبود هستند با مراجعه به استان یزد مرغ زنده ای که بطور مثال در یزد 14هزار و 400 به فروش می رسد با نرخ بالاتری خریداری می کند که همین موضوع هم به گرانی مرغ دامن می زند و دست به دست بقیه عوامل می دهد.

این مسئول تاکید کرد: در قیمت گوشت طیور زمانی به ثبات می رسیم که همه استان ها، هم زمان، از یک تاریخ مشخص، با توافق هم و با یک نرخ ثابت، مرغ را عرضه کنند تا استانی نتواند با خرید بالاتر بر روی نرخ دیگر استان ها اثر گذاری باشد.

*** نهاده دام و طیور به اندازه نیاز وارد کشور نشده است

وی با بیان اینکه تا پیش از این تامین ارز نهاده ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و طی یک هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است گفت: واقعیت آن است که نهاده دام و طیور به اندازه نیاز وارد کشور نشده است و دولت در حوزه طیور به طور میانگین  و در حالت خوشبینانه توانسته 60 تا 65درصد نهاده مورد نیازتولیدکننده را با ارز یارانه ای تامین کند و این یعنی 35 تا 40 درصد نهاده تولید کنندگان تامین نشده است.

سجادی پور افزود: در حوزه دام و تولید گوشت قرمز و شیر، این وضع بدتر است و به دلایلی چون عدم تامین ارز، کم تر از 30درصد نهاده با ارز یارانه ای در اختیار دامدار گذاشته شده است.

***نهاده واحدهای مرغ تخم گذارکامل عرضه شد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد اذعان کرد: از ابتدای مهر ماه در قالب سامانه بازارگاه نهاده واحد های مرغ تخم گذار به صورت اتوماتیک، مستقیم و کامل عرضه شده و نهاده واحدهایی جوجه ریزی که از ابتدای آبان ماه اقدام به جوجه ریزی کرده اند نیز با سامانه بازارگاه در اختیارشان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این واحدها ملزم ومتعهد هستند که در پایان دوره پرورش از دامپزشکی تاییده بگیرند تا مشخص شود گوشتشان  را در سطح بازار استان و با نرخ مصوب عرضه کرده اند چراکه با اخذ تیک تاییده دامپزشکی می توان بر این موضوع نظارت و کنترل داشت.

سجادی پور ابراز کرد: ممکن است به همه واحدهای تولید گوشت مرغ نتوان نهاده با ارز دولتی تحویل داد اما اگرهمین تعداد که نهاده کامل دریافت می کنند به معادل نهاده ای که گرفته اند تعداد قطعه مرغ مشخص شده را تحویل ندهند در مرحله بعد به ان ها نهاده داده نمی شود.

***مرغ تا نیمه آذر ماه ارزان می شود

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد  با بیان اینکه در استان یزد از ابتدای سال تاکنون با 8 مورد از تولیدکنندگان متخلف مرغ برخورد قضایی شده است گفت: انچه بیشتر باعث گلایه برای مرغداران شده این است که صددرصد نهاده یارانه ای خود را دریافت نکرده است و نسبت به فرمول نرخ تنظیم بازار معترض هستند.

سجادی پور افزود: در مهر ماه یک مرتبه تعداد 2میلیون 700هزار قطعه جوجه استان به یک میلیون 600 هزار قطعه کاهش پیدا کرد اما امیدواریم با جوجه ریزی هایی که از اول ابان ماه صورت گرفته از نیمه آذر ماه قیمت مرغ به میزان مطلوب و منطقی نزول پیدا کند.

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار