پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

استاندار يزد:

كليه طرحها بايد با لحاظ نظر علمي و كارشناسي بررسي شود


دومين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سالجاري پيش از ظهر شنبه6 تير ماه، به رياست استاندار يزد و با حضور اعضاء در محل سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.

به گزارش یزد امـــــروز،
دستور كار اين جلسه به ترتيب "بررسي و تصويب سند راهبردي پروژه بين المللي مناريد بهاباد " ، "بررسي مصوبات كميسيون ماده 215 درخصوص پروژه آبرساني شهر يزد از محل چاههاي چرخاب " ، "بررسي مصوبات كميسيون ماده 215 درخصوص پروژه احداث واحد فني و آزمايشگاه دامپزشكي استان " و " بررسي مصوبات كارگروه تخصصي و امور زيربنايي و شهرسازي استان "بود.


در ابتداي اين جلسه، پيرامون دستور كار جلسه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آن گاه رأي گيري به صورت مكتوب به عمل آمد.


استاندار يزد در ابتداي اين جلسه با تسليت سالروز وفات حضرت خديجه (س) و گراميداشت ياد شهيد بهشتي و شهداي 7 تير و همچنين سالروز شهادت شهيد محراب حضرت آيت الله صدوقي(ره) و وفات امام جمعه فقيد يزد حجت الاسلام والمسلمين حاج محمدعلي صدوقي (ره) از ارائه گزارش و بحث و گفتگوي صورت گرفته در اين جلسه قدرداني كرد.


وي بر ضرورت تصويب طرحها با لحاظ كار علمي و كارشناسي تأكيد نمود و از همه اعضاء خواست تا با دقت نظر و اشراف كامل نسبت به طرح نظر در خصوص موارد مطروحه اقدام نمايند.


در پايان و پس از رأي گيري، نتيجه جلسه به شرح ذيل اعلام شد :
1- درخصوص طرح مناريد بهاباد، تدوين يك چارچوب كلي براي طرح جهت ارائه در شوراي آتي برنامه ريزي مصوب شد.
2- طرح آبرساني به شهر يزد از محل چاههاي چرخاب تصويب شد.
3- احداث پروژه واحد فني و آزمايشگاه دامپزشكي استان ، مشروط بر امكان تأمين اعتبار، تصويب شد.
4- مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان تصويب شد.

 

منبع:اداره کل روابط عمومی استانداری یزد


آخرین اخبار آخرین اخبار