محتوا محتواتقویت تعاملات برون سازمانی با ارگان‌های خدماتی و امدادی، تقویت شرایط امدادی و مدیریت بحران در زمان بروز حادثه ازاهداف برگزاری این مانور اعلام شد.

به گزارش یزدامروز، معاون فنی اداره کل راه آهن یزد گفت: در این مانور دستگاه‌های امدادرسان نظیر هلال احمر، اورژانس و اتش نشانی  با حضور به موقع در صحنه حادثه به امدارسانی پرداختند.
ساعدی تقویت تعاملات برون سازمانی با ارگان‌های خدماتی و امدادی،  تقویت شرایط امدادی و مدیریت بحران در زمان بروز حادثه ازاهداف برگزاری این مانور اعلام کرد.


آخرین اخبار آخرین اخبار