پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


ماهواره مهمان ناخوانده


از نظر سبک زندگي اسلامي يکي از اصلي ترين ارکان جامعه نهاد خانواده است که براي پيشرفت جامعه، بايد بنيان خانواده را محکم کرد و براي ساقط کردن آن نيز بايد خانواده را به انحراف کشيد.

به یزد رسا؛ قرن هاست که غرب در پي دهکده جهاني است، اما مانع بزرگي به نام اسلام را در مقابل خود مي بيند. کسب زندگي ديني با آموزه هاي غربي سازگار نيست. از نظر سبک زندگي اسلامي يکي از اصلي ترين ارکان جامعه نهاد خانواده است. براي پيشرفت جامعه، بايد بنيان خانواده را محکم کرد و براي ساقط کردن آن نيز بايد خانواده را به انحراف کشيد.

با توجه به اين قانون، يکي از اصلي ترين اهداف شبکه هاي ماهواره اي، فروپاشي کانون خانواده است. برخي از ابعاد اصلي اين هدف:

 

1- ترويج خانواده هاي بي قيد در برابر خانواده هاي سنتي

خانواده هاي سنتي غير متمدن و غير امروزي معرفي مي شوند و تمام سنت ها و آداب پر معناي آنها بي ارزش، خرافات و قديمي تلقي مي شوند که اين اولين ريزش بنيان خانواده هاست.

محور اصلي خانواده هاي سنتي- مذهبي پدر و مادر است که از جايگاه بسيار مقدسي برخوردار هستند. دومين ريزش بنيان خانواده که ناشي از تأثيرات ماهواره است، اين است که احساس و قداست مقام آنها فراموش مي شوند.

 

2- ترويج خيانت زن و شوهر

در خانواده سالم، زن به جهت تعهد خود در برابر خانواده از ارتباط با مردان ديگر پرهيز مي کند. به همين دليل انبوهي از انحرافات از زندگي اين زن و ديگران حذف مي شود. نتيجه آن استحکام خانواده است. اما متأسفانه در بيشتر فيلم ها و سريال هاي فارسي زبان اين مسئله خيانت بسيار ترويج مي شود و به گونه اي که حتي اين امر را يک امر عادي جلوه مي دهند.

 

3- از بين بردن قبح ارتباط دختر و پسر

مسئله ديگري که نيز قابل توجه است اين است که در روابط نامشروع چند دغدغه مهم براي دختران وجود دارد: (از دست دادن عصمت، بارداري و عدم اميد به آينده سالم براي آنها).

تصميم به فساد کشيدن افراد جامعه و در ادامه از دست دادن اين دو مورد و اگر دختران يک جامعه، دغدغه از دست دادن عصمت دخترانه خويش را نداشته باشند چه اتفاقي در آن جامعه خواهد افتاد.

 

4- از بين بردن مفهوم مقدس و متعالي خانواده

وقتي خانواده که سازنده جامعه است ويران شود، جامعه هم ويران خواهد شد.

 

5- ارزش زدايي از مفهوم هايي مانند غيرت

يکي از اصلي ترين اهداف شبکه هاي ماهواره اي مبارزه با محافظ عفت، يعني غيرت است.

پيامبر اکرم(ص): وقتي خداوند بخواهد قومي را بزرگ کند آنها را صاحب عفت و گذشت مي کند و وقتي بخواهد قومي را منقرض سازد در خيانت را به رويشان مي گشايد. (خدايا! به عصمت زهرا (س) و به غيرت مولا مگذار مردان و زنان شيعه بي عصمت و عفت شوند).

 

6- تحريک حس رقابت در ميان زنان و مردان

در شبکه هاي ماهواره اي به شدت روي اين مسئله تکيه مي شود که زن و مرد رفيق هم نيستند، بلکه رقيب يکديگر هستند و اين رقابت به جايي مي رسد که چند همسري براي مردان را حقي معقول و عادلانه به شمار مي آورد.

 

7- ايجاد بلوغ زود رس

بدون ترديد تماشاي صحنه هاي جنسي يکي از اصلي ترين عوامل بلوغ زودرس مي باشد که در برنامه هاي ماهواره اي به وفور ديده مي شود.

توجه داشته باشيد با دست آويز قرار دادن اين توجهات سطحي، راه ورود اين پديده خطرناک را به خانواده باز نکنيد و ...

 

1- شبکه هاي ديني و مذهبي: که دقيقاً شبکه ها توسط افراد معاند و فرقه هاي انحرافي ساخته مي شوند مانند: شبکه اهل بيت،امام حسين، امام رضا و ...

 

2- اخبار سياسي و شبکه هاي علمي: مگر تنها منبع مطالب علمي ماهواره است، از کجا مي توان به صداقت شبکه سياسي پي برد؟

 

3- جلوگيري از حريص شدن فرزندان: مثل اينکه بگوييم چاقوي تيز و شعله آتش را به دست فرزندان مان بدهيم نکند حريص شود و بعداً به سمت او برود؟ در حالي که بايد براي آگاهي دادن و شناخت دادن به او تلاش کردن را آموخت.

هر چند برنامه هاي ماهواره را مي شود به دو دسته مفيد و مضر تقسيم کرد و به علت دسته مفيد آن که تعداد کمي از برنامه ها را شامل مي شود عده اي به دام مي افتند. اين مسئله مانند اين است که من خودم را توجيه کنم که داخل باتلاقي سنگي گرانبهاست. آيا هيچ انسان عاقلي خودش را به اين بهانه داخل باتلاق مي اندازد؟ تا به هلاکت برسد.

رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي): ماهواره واقعاً گنداب فسادي است که تبرهاي زهر آگين خود را به سمت ملت ها و کشورها هدف گيري مي کند.

پيامبر اکرم(ص): آگاه باشيد، عاقل ترين مردم کسي است که خدايش را بشناسد و از او پيروي کند و دشمن را نيز بشناسد و آنگاه نا فرمانش نمايد.

نه مرز آبي و خاکي است، نه حمله تنهايي زميني و هوايي. نه هجوم فقط نظامي است، نه شکست و ضربه.

تهاجم فرهنگي، خطرناک ترين تهاجم است. در هجوم نظامي طمع به خاک و زمين دارند، در شبيخون فرهنگي طمع به اخلاق و دين.

تتانياهو: آمريکا بايد با تلويزيون به ايران حمله کند. نخست وزير سابق اسرائيل، از آمريکا خواست تا تغيير رژيم را در دو کشور عراق و ايران پي گيرد، و اين کار را در عراق با حمله نظامي و در ايران با پخش برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي با محتواي هرزه انجام دهد. وي گفت جريان يافتن فرهنگ عاميانه غربي به داخل ايران، مي تواند منجر به براندازي جمهوري اسلامي شود.

يادمان باشد! که سنگهاي کف جوي آب با تمام سختي به مرور زمان مورد سايش قرار مي گيرند. نه ما سخت تر از سنگيم و نه ماهواره نرم تر از آب، سعي کنيم خودمان را از مسير آن خارج نکنيم.

انتهای پام/س*


آخرین اخبار آخرین اخبار