پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

خط و نشان های نیروی انتظامی برای مشمولان غایب کشیده شد؛

مجازات تعيين شده در مورد بکارگیری غایبین/ممنوعیت استخدام مشمولان


معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان يزد، برخوردهاي قضائي با مشمولان غايب و به کارگيرندگان آنها را تشريح کرد.

به گزارش یزدامــــروز به نقل از یزد رسا به نقل از پايگاه خبري پليس، سرهنگ "سيدجلال فاطمي نسب" در اين خصوص گفت: برابر ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام امور زير در مورد مشمولان وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد و فتوكپي مدرك ارايه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله مي باشد:
الف)شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه
ب)دريافت هرگونه وام و كمك هاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق بانك ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ونهادهاي قانوني
ج)كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني
د)تحويل اصل گواهي نامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه
ه)صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني
و)دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي و وابسته ونهادهاي قانوني
ز)استخدام به هر صورت (رسمي. پيماني.روزمزدوخريد خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركت هاي دولتي


سرهنگ فاطمي نسب افزود: محدوديتهاي شغلي و استخدامي در خصوص مشمولان غايب و همچنين مجازات تعيين شده در مورد بكارگيري اين دسته از افراد برابرماده هاي 62و63و63مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح ذيل مي باشد:
ماده (62): استخدام مشمولان به طور كلي در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در كارخانه ها و كارگاها و موسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دائم ممنوع است.
ماده(63): استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولين غايب در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هريك از افراد اول و دوم به كسر نصف حقوق از 6 الي يكسال ودر صورت تكرار سه مورد يا بيشتر انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.
ماده(63مكرر): كسانيكه به نحوي مشمولان غايب را در موسسات دولتي و غير دولتي از قبيل كارخانه ها، شركتها، آموزشگاهها، كارگاهها، بنگاهها، مغازه ها و تعميرگاه ها بكارگيري کنند توسط نيروي انتظامي و وزارتخانه ها ((تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت معدن وتجارت)) شناسائي و به محاكم صالحه قضائي معرفي مي شوند و مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است.
معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان يزد، غيبت مشمولان وظيفه عمومي و جرايم و مجازاتها آنها را نيز به شرح ذيل تشريح کرد:
برابر ماده (58) قانون خدمت وظيفه عمومي: مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند همچنين مشمولاني كه معافيت موقت دريافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار. ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند غايب شناخته مي شوند پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت وبلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود:
1)مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه ودر زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه ودر زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي شوند.
2)مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يكسال ودر زمان جنگ از دوماه تجاوز نمايد علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند(1)فراري محسوب مي شوند و به مراجع قضائي معرفي مي شوند.


آخرین اخبار آخرین اخبار