محتوا محتوااین بازی شامل مراحل پرسش و پاسخ، پازل، نبرد تانک ها، پیداکردن اشیای گمشده و ... می باشد که در پایان هر چالش موفق به دریافت مدال می شوید.

 این بازی شامل مراحل پرسش و پاسخ، پازل، نبرد تانک ها، پیداکردن اشیای گمشده و ... می باشد که در پایان هر چالش موفق به دریافت مدال می شوید.
 

اپلیکیشن پرسش و پاسخ مطالعاتی "صامد"  
 
 انقلاب اسلامی و آزادی قدس 
 
 انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت 
 
انقلاب اسلامی و استکبارستیزی  
 
اطلاعات خود را محک بزنید.
راي مشاهده و استفاده از بازي ها و اپليكيشن هاي متنوع مراكز متناي سازمان فضاي مجازي بسيج در سراسر كشور به این لینک مراجعه كنيد.

آخرین اخبار آخرین اخبار