پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

عرصه بر منتقدان تنگ تر می شود

مجوزبازی ارشاد این بار چند قربانی می گیرد؟


در آستانه انتخابات بار دیگر عرصه بر رسانه ها تنگ تر می شود.

به گزارش یزد امروز به نقل از عصر فرهنگ؛ دولت تدبیر از ابتدای روی کار آمدنش تمام مجوزهای قبلی مطبوعات کشور را فاقد اعتبار معرفی کرد و خواستار ثبت نام جدید مدیران مسئولان سایت ها و نشریات سراسر کشور شد. در این فرآیند مجوز تعدادی از نشریات و سایت ها هم لغو شد.
مدیران مسئول مطبوعات ابتدا مجبور بودند در سایت ساماندهی اطلاعات خود را ثبت کنند. با گذشت مدت زمان اندکی به آن ها اطلاع داده شد که ثبت نام در سایت ساماندهی بی اعتبار است و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع رسانه ها ثبت کنند.
سامانه جامع رسانه ها تا حدودی راهگشا بود و تعدادی از رسانه ها مجوز دریافت کرده و (به گفته آشنا مشاور رئیس جمهور) به میزان تعریف و تمجید از دولت یارانه هم دریافت کردند.
اما اکنون و با گذشت زمانی اندک وزارت ارشاد از مدیران مسئول و سردبیر رسانه ها درخواست کرده تا مجدداً اطلاعات خود را در همان سایت ساماندهی ثبت کنند.
گفتنی است پیش از این نیز در اقدامی قابل توجه 39 نشریه محلی در یزد لغو مجوز شده بودند. به نظر می رسد دولت با این ترفند قصد کنترل بیشتر فضای کشور در آستانه انتخابات را دارد.
 


آخرین اخبار آخرین اخبار