پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

با تلاش اعضای مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران؛

محکوم غیرعمد پس از 9 سال از زندان آزاد شد


با تلاش اعضای مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران زندانی محکوم غیرعمد پس از 9 سال تحمل کیفر از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش یزدامروز به نقل از میزان، با تلاش اعضای مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران زندانی محکوم غیرعمد پس از 9 سال تحمل کیفر از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

عبدی سرپرست مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران (ویژه زندان) در تشریح جزئیات این خبرگفت: با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران شعبه 2906 این مجتمع پس از جلب رضایت دو نفر شکات مالی بمبلغ  68 میلیون تومان ،فرد زندانی پس از گذراندن نه سال حبس آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.


آخرین اخبار آخرین اخبار