پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

از هشتم تا دهم تیرماه برگزار می شود

مراسم سالگرد حاج سید جواد حیدری در مسجد برخوردار یزد


به مناسبت اولین سال درگذشت عالم دینی حاج سید جواد حیدری مراسمی در مسجد برخوردار یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار یزد امـــــروز، به مناسبت اولین سال درگذشت حاج سید جواد حیدری از تاریخ دوشنبه 8تیرالی چهارشنبه 10 تیر از ساعت 9 شب، مراسمی در مسجد برخوردار یزد برگزار می شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار