پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


مراسم نخل برداری در حسینیه فهادان از نگاه دوربین


مراسم نخل برداری در حسینیه فهادان یزد با حضور عزادارن حسینی برگزار شد.

یزدامروز به نقل از یزدرسا؛


آخرین اخبار آخرین اخبار