پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بازخوانی وصیت نامه امام(ره)؛

مردم ازصحنه بیرون بروند،شما هم بیرون خواهید رفت/ لزوم احتراز وزرای امور خارجه از هر امری که شائبه وابستگی دارد


حضرت امام خمینی (ره) در وصیت نامه خود به وزرای امور خارجه می فرمایند: از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید؛ باید بدانید که وابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید.

به گزارش یزدامــــــــروز به نقل از سرو ابرکوه، حضرت امام خمینی(ره) در وصیت نامه سیاسی و الهی خود خطاب به قوه مجریه چنین بیان می کنند: از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوة اجراییه است.

 


حضرت امام خمینی(ره) با تاکید بر نفوذ کاغذبازی ها در دستگاه های دولتی بین کردند: گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لکن به دست مجریان غیرصالح که افتاد آن را مسخ کنند و بر خلاف مقررات یا با کاغذ‌بازیها یا پیچ و خمها که به آن عادت کرده‌اند یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می‌کند.در ادامه به وزرای دولت که به عنوان بازوان دولت هستند می فرمایند: وصیت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت، و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می‌شود، همة شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید.ایشان بر لزوم توجه دولت و وزرا به حمایت از "مردم" تاکید کرده و می فرمایند: با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می‌شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان پستها را اشغال می‌نمایند.ایشان تاکید کردند:  بنابر این حقیقت ملموس، باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر‌اسلامی ـ انسانی احتراز نمایید.امام خمینی(ره) در بخش دیگر از توصیه های خود به وزرا، بر انتخاب استانداران متعهد تاکیده کرده و می فرمایند: و در همین انگیزه، به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص لایق، متدین،‌ متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکمفرما باشد.بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر نقش ویژه وزارت امور خارجه تاکید کرده و می فرمایند: و باید دانست که گرچه تمام وزیران وزارتخانه‌ها مسئولیت در اسلامی کردن و تنظیم امور محل مسئولیت خود دارند لکن بعضی از آنها ویژگی خاص دارند؛ مثل وزارت خارجه که مسئولیت سفارتخانه‌ها را در خارج از کشور دارند.خمینی کبیر(ره) با اشاره به تحول ویژه وزارت امور خارجه بعد از انقلاب می فرمایند:  اینجانب از ابتدای پیروزی به وزرای خارجه راجع به طاغوت زدگی سفارتخانه‌ها و تحول آنها به سفارتخانه‌های مناسب با جمهوری اسلامی توصیه‌هایی نمودم، لکن بعض آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی انجام دهند و اکنون که سه سال از پیروزی می‌گذرد اگر چه وزیر خارجة کنونی اقدام به این امر نموده است و امید است با پشتکار و صرف وقت این امرمهم انجام گیرد.ایشان در ادامه به مسئولیت کلیدی وزرای امور خارجه اشاره کرده و فرمودند: و وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمان های بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه‌ها؛ و چه در سیاست خارجی حفظ استقلال  و منافع کشور و روابط حسنه  با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند.حضرت امام خمینی (ره) بر احتراز وزاری خارجه از اموری که نشان از وابستگی ملی کشور به بیگانگان است تاکید کرده و می فرمایند:  و از هر امری که شائبة وابستگی با همة ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای  در حال داشته باشد، لکن در نتیجه، ریشة کشور را به تباهی خواهد کشید و کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی و در بیدار کردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که خداوند با شماست.


آخرین اخبار آخرین اخبار