پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

احمدی نژاد در جمع مردم بافق:

مردم صاحب اختیار تصمیم گیری های ریز و درشت کشور هستند/اقتصادی که صرفاً بر پایه منافع عده‌ای معدود باشد لرزان است


رئیس جمهور سابق در جمع بافقی ها گفت: آن اقتصادی که صرفاً بر پایه فکر ، توان مالی و منافع عده‌ای معدود پایه گذاری شود آسیب پذیر و نا متعادل و لرزان است.

به گزارش یزدامروز به نقل از عصرسیاست، محمود احمدی نژاد شامگاه امروز در جمع مردم بافق با بیان اینکه آرمان اصلی ، احیاء حقوق ملت ها و اصلاح ساختارهای مدیریت و حاکمیت جهان در جهت حاکمیت مردمی و  الهی صالحان است گفت: در این جمع باشکوه و در ادامه مباحث قبلی می خواهم درباره جایگاه و حقوق مردم و حکومت های مردمی و غیر مردمی صحبت نمایم.

رئیس دولت نهم و دهم افزود:  از دیدگاه انقلاب اسلامی ، همه امور متعلق به مردم و برای مردم و در خدمت مردم تعریف می شود.

مردم صاحب انقلاب و مالک همه امور، سرزمین ، ثروت و حتی خود دولت و حکومتند و حق دارند همه امور را تعیین کنند و مطالبه نمایند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همه امور اعم از سیاستگزاری ، برنامه ریزی و اجرا ، توزیع منابع و فرصت ها و حق تصمیم گیری های ریز و درشت متعلق به مردم است و مردم صاحب اختیار آنند و به نوعی میتوان بیان کرد که فلسفه بیعت مردم با امامِ جامعه نیز در همین حقیقت نهفته است.

احمدی نژاد با اشاره به  نظر و خواست مردم که باید در تمام تصمیمات ، تعیین کننده و حاکم باشد تصریح کرد: نتایج تمام برنامه ریزی ها باید در زندگی مردم مورد ملاحظۀ جدی قرار گیرد.

رئیس جمهور سابق خاطرنشان کرد: در طول تاریخ، شیاطین، مستکبران و طاغوت ها تلاش کرده اند مردم را از این حقوق خدا دادی محروم کنند.

احمدی نژاد حکومت ها را به طور کلی در دو دسته عنوان کرد و ابراز کرد: هرکدام دارای ویژگی ها و آثاری در زندگی اجتماعی ملت ها هستند اول حکومت های غیر مردمی و غیر الهی و دوم حکومت های مردمی و الهی که در حکومت های غیر مردمی و غیر الهی پایه اصلی حکومت بر چند اصل استوار است.

وی افزود: بدون این اصول حاکمان غیر مردمی امکان حاکمیت و تداوم آن را از دست می دهند.

 

احمدی نژاد «کار برای خود و منافع خود» اولین اصول حاکمان غیر مردمی و غیر الهی خواند و ادامه داد: دلهای این حاکمان از عشق به انسان ها و ارزش های الهی و انسانی کمتر بهره می برد و در این حکومت ها ، حاکمان به دنبال سهم خواهی و تامین منافع خود از حکومت اند.

وی گفت: اینان دوره حاکمیت را فرصت و غنیمتی برای بهره مندی های شخصی و حزبی و خانوادگی می شمارند و کمتر جایگاهی برای مردم و حقوق مردم قائل اند و حتی وقتی شعار مردم و یا حقوق مردم را سر می‌دهند هدف اصلی آنها جلب آراء و تحکیم مواضع قدرت و ادامه بهره برداری های شخصی و گروهی است.

رئیس جمهور سابق تصریح کرد: در نگاه اینان مردم در بالاترین حد، عامل رسیدن آنان به قدرت و نهایتاً یک برگ رای هستند که به هر ترتیب و ترفندی باید به نفع آنان به صندوق رای ریخته شود و بعد نقش آنان پایان پذیرد تا انتخابات بعدی.

احمدی نژاد شاخصه دوم حکومت های غیر مردمی را «بی اطلاع نگه داشتن مردم ار مهمات امور» دانست و ابراز کرد:پنهان کاری و محروم کردن مردم از آگاهی نسبت به مسائل و جریانات جاری از مهم ترین پایه های استقرار حاکمیت های غیر مردمی است.

وی ادامه داد: از دید اینان هرچه مردم بی اطلاع تر و دورتر از اخبار واطلاعات اصلی و واقعی باشند ، فرصت برای اداره جوامع مهیا تر و کار مدیریت و حکمرانی آنان آسان تر است.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرمایش امام (ره) که فرمودند« در جلسات خصوصی کاری کنید و حرفی بزنید که در برابر مردم نیز بتوانید از آن دفاع کنید.» و همچنین رهبری انقلاب که فرموده اند« مواضع من در جلسات خصوصی همان است که در جلسات عمومی میگویم.» تصریج کرد:متاسفانه امروزه متن اکثر مذاکرات و مطالب و تصمیمات حکومت ها و مدیریت ها حتی در موارد معمولی به بهانه امنیت به صورت سری و خیلی محرمانه و دور از دسترس مردم است.

احمدی نژاد گفت: این در حالی است که همه امور متعلق به مردم و مربوط به سرنوشت مردم است و خود این حاکمان غیر مردمی مسئول نا امنی در جهان هستند.

وی اظهار کرد: کسانی که مردم را نا محرم می دانند در واقع خودشان نا محرمانی هستند که با ترتیبات به ظاهر قانونمند بر مصادر امور مدیریت های جهانی قرار گرفته اند و اصولاً مردم ضعیف و تحقیر شده که به اصطلاح هشتشان گرو نه شان است فرصت و امکان پرداختن به امور اجتماعی و مشارکت و دخالت و نظارت مؤثر بر امور را ندارند.

رئیس دولت نهم و دهم ادامه داد: به زعم حاکمان غیر مردمی، اداره کردن مردمان ضعیف، تحقیر شده و نیازمند آسان تر است و آنان می توانند سیاستهای غیر مردمی خود را بهتر پیش ببرند و به همین دلیل ترجیع بند برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاکمان غیر مردمی‌، تضعیف و تحقیر مردم و ناتوان نشان دادن آنان و تلاش برای از بین بردن خودباوری و عزت نفس و اعتماد عمومی مردم است و آنان مردم را غیر شجاع ، منفعت طلب و منزوی می خواهند.

احمدی نژاد عنوان کرد: اینان در پاسخ به سوال مردم از امور مهم می گویند سیاست را چه به مردم کوچه و بازار و بعضاً مردم را تمسخر می کنند و می گویند راننده و کارگر و کشاورز و کسبه خرد و کارمند جزء نباید در امورات دخالت کنند و به زعم آنان این اقشار توان فهم مسائل مهم را ندارند. در حالیکه عموماً با رای همین مردم بر کرسی صدارت می نشینند.

وی« ایجاد اختلاف بین مردم و دسته دسته کردن و درگیر کردن آنان با یکدیگر» را از دیگر ویژگی های دولت بدون مردم وغیر الهی  عنوان کرد و گفت: ایجاد اختلاف و درگیری بین مردم و دسته دسته کردن مردم لازمه بقاء و تداوم حکومت های غیر مردمی است چراکه  از مردمان متحد و شجاع و حق طلب واهمه دارند.

احمدی نژاد با بیان اینکه تضعیف وحدت و توان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم زیربنای حکومت های غیر مردمی است افزود: در حکومت های الهی و مردمی شرایط کاملاً عکس است که به برخی اصول حاکمان مردمی و الهی اشاره می کنم.

وی  «آگاهی و کمال جویی مردم»، « قدرت ، کرامت و برخورداری و رفاه مردم»،« عدالت طلبی و مشارکت جویی و وحدت مردم» را از شاخصه های حکومت مردمی و الهی عنوان کرد و ادامه داد:حاکمیت ارزش های انسانی و الهی جز بر پایه آگاهی مردم و کمال جویی و حق طلبی آنان امکان پذیر نیست و هرچه مردم آگاه تر و حق طلب تر باشند ، استقرار توحید و عدالت و آزادی و دیگر ارزش های الهی و انسانی آسانتر و بهتر انجام می شود.

-رئیس جمهور سابق گفت:  مردم آگاه و حق طلب هستند که به دنبال عدالت و آزادی و کرامت و پیشرفت و عزت اند وحاکمان مردمی دائماً ضمن پاسداشت حریم و حرمت مردم ، فرصت های آگاهی و کمال جویی و حق طلبی را توسعه می دهند و از آن به عنوان حق استقبال می کنند.

وی افزود: برنامه ها و ساختار ها را به گونه ای طراحی می کنند که شجاعت و عدالت خواهی و کمال جویی مردم را حمایت کنند و توسعه دهند.

احمدی نژاد در ادامه سخنانش گفت: قدرت و کرامت و پیشرفت و رفاه یک ملت حاصل جمع قدرت و کرامت و رفاه و پیشرفت آحاد مردم است.

وی افزود: در نگاه حاکمان مردمی و الهی ، هرچه تک تکِ مردم قدرتمند تر ، با کرامت تر ، مرفه تر و بی نیازتر باشند ، جامعه و ملت عزیز تر  و قدرتمند ترند و اداره جامعه در جهت آرمانهای انسانی و الهی آسانتر خواهد بود.

احمد نژاد تصریح کرد:از نگاه این حاکمان مردم هر چه عدالت طلب تر و نسبت به مسائل اجتماعی حساس تر ، مداخله گرتر و متحدتر باشند اهداف جامعه و آرمان های الهی و انسانی بهتر محقق می شود و در این نگاه مردم اساس و ولی نعمت هستند و هرچه بیشتر در صحنه باشند جامعه بهتر و روانتر و کامل تر اداره می شود چراکه حکومت چیزی جز برآیند مشارکت و اراده جمعی آحاد جامعه نیست و تفرقه و بی‌تفاوتی سمِ مهلک است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت عنوان کرد: حتی بی تفاوتی و انفعال یک نفر نیز مهم است و جامعه به همان اندازه در دسترسی به آمال و آرمانها ضعیف می شو و همه این اندیشه ها و منش ها به این دلیل است که حاکمانِ مردمی و الهی از خود مردم ، عاشق مردم و خدمتگزار مردمند.

احمدی نژاد با اشاره به وضع امروز دنیا اظهار کرد: حاکمانی که از دل مردم ، عاشق مردم و محصول اراده و خواست مردم‌اند را با دیگر حاکمان مقایسه کنید و نظرات امام و رهبری را ببینید.

وی افزود:  اغلب مشکلات جهان ناشی از حضور و تحمیل مدیران و حاکمان غیر مردمی و غیر الهی بر ملت ها است.

احمدی نژاد با بیان اینکه حاکمان و مدیران نباید خود فعال اقتصادی و تاجر باشند خاطرنشان کرد:در چنین صورتی اولاً ؛ فرصت های کشور احتکار می شود‌، انحصار درست می شود ، رانت خواری توسعه می یابد و بی عدالتی و فقر گسترش پیدا می کند و ثانیاً ؛ توده های مردم له می شوند و فرصتِ فعالیت و خدمت و سازندگی از آنان گرفته می شود و ثالثاً پایه های اقتصاد سست و آسیب پذیر می شود.

رئیس جمهور سابق  گفت: آن اقتصادی که صرفاً بر پایه فکر ، توان مالی و منافع عده‌ای معدود پایه گذاری شود آسیب پذیر و نا متعادل و لرزان است.

وی با اشارهبه اینکه متاسفانه نظام سرمایه داری که در اصل نظام سرمایه داران است این نکته بدیهی را انکار می کند ابراز کرد: عده ای نیز اندر فواید حاکمیت سرمایه داران و به خصوص سرمایه دارانِ خیلی بزرگ و متکی کردن کل اقتصاد به چند نفر ، تئوری پردازی می‌کنند و سعی می‌کنند بدون توجه به مضرات بی شمار سرمایه داری صرفاً معدود فواید ناپایدار آن را تبلیغ نمایند.

احمدی نژاد ادامه داد: مگر حاکمیت ایالات متحده آمریکا و یا دولت های اروپایی موفق بوده اند ؟حاکمانی که خود تاجرند به خود اجازه می دهند به دیگر کشورها حمله کنند ، اقتصاد دیگر ملت ها را تضعیف و منابع آنان را غارت کنند.آنان حتی مردم خود را هم قربانی منافع خود می کنند.

وی عنوان کرد: به وضع دنیا نگاه کنید ، نظام سرمایه داری چه بلایی بر سر مردم آورده است، حتی در آمریکا و اروپا توده های مردم مستضعف اند و در سیاست های اصلی نقشی ندارند.منافع جنگ ها و چپاول ها و تفرقه افکنی ها متعلق به عده ای خاص و مضرات و تبعاتِ منفی آن برای عموم مردم دنیا از جمله مردم آمریکا و اروپا است.حتی در بحران های اقتصادی و سیاسی ناشی از مدیریت های غیر مردمی منافع در جیب عده ای خاص و خسارت ها از جیب مردم است.

 احمدی نژاد افزود: باید مراقب بود که جامعه به دو طبقه اقلیت برخورداران و اکثریت محرومین تقسیم نشود.

رئیس دولت گذشته خاطر نشان کرد: حاکمان غیر مردمی برای استحکام حکومت خود خفقان ایجاد می کنند ، به مردم فشار وارد می کنند ، دائماً محدودیت ایجاد می کنند و مردم را از صحنه حذف می کنند.

 وی ادامه داد: گرچه مردم سالاری یک دستاورد ارزشمند بشری است لیکن در دموکراسی های موجود به خصوص دموکراسی های حزبی اساس کار بر حذف تدریجی مردم از صحنه های اصلی است.

احمدی نزاد گفت: همه این ها به خاطر آن است که حاکمان غیر مردمی از دل مردم و برای مردم و عاشق مردم نیستند. خود را خدمتگزار نمی دانند بلکه حاکم و برتر می‌پندارند و این همان اندیشه ، تکبر ، غرور و ادعای شیطان است.

وی در پایان اظهار کرد: حاکمان مردمی و الهی فرصت خدمتگزاری را بالاترین لطف خداوند و بهترین ثروت می شمارند و حتی ثانیه ای از آن را به دنیا طلبی و ثروت‌اندوزی نمی آلایند.


آخرین اخبار آخرین اخبار