پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

همزمان با سراسر کشور؛

مردم یزد در شبکه های اجتماعی شعار «مرگ بر آل سعود» را فریاد زدند


مردم استان یزد شب گذشته فریاد«مرگ بر آل سعود» را در شبکه های اجتماعی فریاد زدند.

به گزارش یزدامروز، بعد از به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر توسط رژیم آل سعود این رژیم با اعتراض شدید مسلمانان روبرو شد.

مردم یزد نیز همراه با سایر نقاط کشور در پی این اقدام  رژیم آل سعود با برپایی تجمع و تحصن و راه اندازی کمپین، اقدام آل سعود را محکوم کردند.

در ادامه این ابراز انزجار کاربران شبکه های اجتماعی نیز به صورت خودجوش و همراه و هم صدا با سراسر کشور شعار مرگ بر آل سعود سر دادند.


آخرین اخبار آخرین اخبار