محتوا محتوامرد زن نما كه با فريب مردان در فضاي مجازي از آنها اخاذي مي كرد ، دستگير شد. متهم در بازجويي ها به اخاذي از مردان در چند استان اعتراف كرد.

به گزارش یزدامروز، بعد از طرح چند مورد شكايت با موضوع اخاذی در فضاي مجازی، پيگيری اين شكايات با تشكيل گروه ويژه ای از ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومی و ردگيری متهم در فضای مجازی در دستور كار ماموران پلیس فهرج قرار گرفت.

در بررسی های اوليه مشخص شد كه متهم مرد از اهالی شهرستان فهرج بوده كه با عنوان زن و ارسال عكس زنان براي مردان در فضاي مجازي به خصوص تلگرام ، آنها را فريب مي داده است. او سپس به بهانه هاي مختلف از مردان فريب خورده پول هاي كلان مي گرفت.

با انجام فعالیت های اطلاعاتی و رصد فضای مجازی، متهم شناسایی و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد.

سرهنگ تاج آبادی ،جانشين فرماندهی انتظامی شهرستان فهرج در اين باره گفت: در بازجویی های صورت گرفته، مشخص شد این متهم ۲۸ ساله، در استان های مشهد، اصفهان، شيراز، يزد و كرمان به همین روش كلاهبرداری انجام داده و افراد بيشتری، قربانی اين مجرم سايبری بوده اند كه اطلاع رسانی به مالباختگان در حال انجام است.

اين متهم تاكنون به ۳۰ مورد كلاهبرداری، در فضای سايبری اعتراف كرد.


آخرین اخبار آخرین اخبار