محتوا محتوا

رئیس اورژانس یزد خبرداد


رئیس اورژانس یزد با تائید خبر مسمومیت تعدادی از دانشجویان دانشگاه یزد گفت: تاکنون حدود300 نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند، اما آمار دقیق هنوز مشخص نشده است.

به گزارش یزدامروز، رئیس اورژانس یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، با تائید خبر مسمومیت تعدادی از دانشجویان دانشگاه یزد گفت: ساعت 4:30صبح امروز این اتفاق افتاده است. با توجه به حجم بالای مسمومیت هاics دانشگاه علوم پزشکی با حضور ریاست دانشگاه و همه معاونین فعال شده است. 

دکتر احمد دهقان تاکید کرد: بعد از این حادثه اورژانس پیش بیمارستانی فعال شد و بیماران منتقل شده اند

وی افزود: برای این منظور از اتوبوس آمبولانس، تمام آمبولانس های پیش بیمارستانی همچنین از پتانسیل آمبولانس های خصوصی برای انتقال بیماران استفاده شده .

دکتر دهقان بیان داشت: همه بیمارستان های یزد ظرفیتشان فعال شده است و پذیرش دارند. 

وی در مورد علت مسمومیت نیز گفت: علت این مسمومیت در دست بررسی است و هنوز چیزی مشخص نشده است.

رئیس اورژانس یزد در خصوص آمار مصدومین گفت: تاکنون حدود300 نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند، اما آمار دقیق هنوز مشخص نشده است. 

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: وضعیت تحت کنترل است و تیم پزشکی در محل مستقر شده است و بیماران بد حال را به مراکز درمانی انتقال می دهد.


آخرین اخبار آخرین اخبار