پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


معارفه رئیس جدید سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد به روایت تصویر


آیین تکریم زارع رئیس سابق سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد و معارفه رئیس جدید این سازمان دیروز برگزار شد.

آخرین اخبار آخرین اخبار