پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فرماندار تفت:

معرفي درست و دقيق شخصيت بلند امام خمینی از نیازهای امروز کشور/مطالبه رهبری بايد با جديت پيگيري شود


فرماندار تفت، با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) از آحاد مردم به ويژه نخبگان بخشهاي مختلف در معرفي و تبيين مباني انديشه هاي امام راحل عظيم الشان(ره) افزود: اين مطالبه بايد با جديت پيگيري شود.

به گزارش یزد امــــــروز به نقل از صبح تفت، فرماندار تفت با گراميداشت سالروز ارتحال بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي گفت: شخصيت امام(ره) در همه عرصه هاي زندگي، شخصيتي استوار و اصيل است و اين شخصيت تاثيرگذار تاريخ، ترويج دهنده اصول حقيقي اسلام ناب در دوران سياه طاغوت و استبداد بود.

 

فرماندار تفت با اشاره به بيانات روشنگرانه اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) در سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) اظهار داشت: ايشان در بيانات شيوا و انديشمندانه خود، به برخي از مباني فكري حضرت امام خميني(ره) اشاره فرمودند كه بايد چراغ راهي براي همگان باشد.

 

زارع با اشاره به ضرورت ورود نخبگان و فعالان بخش هاي مختلف براي تبيين كامل انديشه هاي متعالي حضرت امام خميني(ره) در عرصه هاي مختلف گفت: از ضروريات شرايط امروز جامعه معرفي درست و دقيق شخصيت بلند امام راحل در همه بخشها و عرصه هاست كه مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل و مشكلات امروز جامعه نيز باشد.

 

وي با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) از آحاد مردم به ويژه نخبگان بخشهاي مختلف در معرفي و تبيين مباني انديشه هاي امام راحل عظيم الشان(ره) افزود: اين مطالبه بايد با جديت پيگيري شود و شخصيت حقيقي و متعالي معمار كبير انقلاب اسلامي(مدظله العالي) با جامعيت و بر اساس منابع موجود در رابطه با شخصيت ايشان به روشني تببين شود چرا كه اين اقدام خداپسندانه و ارزشمند مي تواند براي نسل جوان و نوجوان كشور كه دوران حضرت امام خميني(ره) را درك نكرده اند بسيار سودمند بوده و الگوي كاملي را به آنان معرفي نمايد.

 

فرماندار تفت با اشاره به رهبري داعيانه، شجاعانه و حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) پس از رحلت امام(ره) گفت: رهبري فهيمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبري(مدظله العالي) ادامه مسير روشن امام راحل(ره) در جهت تحقق جامعه متمدانه اسلامي است كه دستاوردهاي بسيار عظيم و ارزشمندي را در فتح قله هاي عزت و افتخار براي ملت رشيد ايران اسلامي به دنبال داشته است.


آخرین اخبار آخرین اخبار