پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فرهنگ اقتصادی؛

مواسات، اصلی که به خوبی توسط مردم مسلمان ایران عمل می شود


فرهنگ اقتصادی اسلامی در صورتیکه به درستی تبیین شود، در عمل و اجرا مورد توجه بخش عمده مردم مسلمان قرار می گیرد. یکی از مصادیق این موضوع، اجرای اصل مواسات، توسط مردم مسلمان ایران است.

به گزارش  یزد امــــــــــــــروز؛ در سالی که با تدبیر مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای(دامت برکاته) به سال اقتصاد وفرهنگ با مدیریت جهادی نامگذاری شده است برآن شدیم تا برخی آموزه های اقتصادی اسلام را برای ملت مومن و معتقد ایران اسلامی با بهره مندی از نظرات خبرگان اقتصاد اسلامی یادآور شویم امید که بتوانیم لبیک کوچکی به ندای ولی امرمسلمین داده باشیم.

فرهنگ اقتصادی اسلامی در صورتیکه به درستی تبیین شود، در عمل و اجرا مورد توجه بخش عمده مردم مسلمان قرار می گیرد. یکی از مصادیق این موضوع، اجرای اصل مواسات توسط مردم مسلمان ایران است.

براساس اصل مواسات، در صورتیکه پس از پرداخت واجبات مالی (مانند خمس و زکات) همچنان گروه هایی از مردم فقیر باقی مانده باشند (و حکومت نخواهد یا نتواند فقر آنها را بر طرف کند) بر عموم مردم واجب است فقرا را تامین کنند (ولو اینکه پیشتر واجبات مالی متعارف را پرداخت کرده باشند). این اصل در ایران اسلامی (به خصوص در دوره پس از انقلاب اسلامی) به خوبی توسط مردم عمل شده است. تقریبا تمام فقرای کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، نهادی که با تدبیر امام راحل (ره) برای ساماندهی نیات خیرخواهانه مردم تشکیل شد و عموم منابع آن توسط صدقات و تبرعات مردم تامین می شود.

این نهاد نقش بسیار موثری در رفع فقر مطلق در ایران داشته است و یکی از تجلیات نظام مند مکتب اقتصادی اسلام در اجرای اصل مواسات اسلامی محسوب می شود.

این نمونه و موارد دیگر نشان می دهد عموم مردم مایل به اتخاذ فرهنگ اقتصادی اسلامی هستند و به همین سبب وظیفه دستگاه های اطلاع رسانی و آموزشی، تبیین و ترویج آموزه های فرهنگ اقتصادی اسلامی در جامعه است.

لازم به توضیح است هم اکنون بخش عمده جامعه، آشنایی چندانی با آموزه های اقتصادی اسلام ندارند اما برای یادگیری آن مشتاق می باشند.


آخرین اخبار آخرین اخبار