محتوا محتواموزه سکه و مردم شناسی «حیدرزاده» یزد به عنوان یکی از اماکن گردشگری، این روز با کاهش بازدید کننده روبروست اما در مقابل این موزه رسیدگی بهتر و توجه بیشتر مسئولان و متولیان میراث فرهنگی یزد را می طلبد.

یزدامروز به نقل از یزدرسا


آخرین اخبار آخرین اخبار