محتوا محتواموشن کمیک «مدافعان سلامت» برگرفته از خاطرات منطقه قرمز، خاطرات یک روحانی که در بخش قرنطینه بیماران کرونایی خدمت کرده را مرور می‌کند.

موشن کمیک مدافعان سلامت برگرفته از خاطرات منطقه قرمز، خاطرات یک روحانی که در بخش قرنطینه بیماران کرونایی خدمت کرده را مرور می‌کند.

این موشن کمیک کاری از مرکز متنای سازمان فضای مجازی بسیج است که در تقدیر از مجاهدت‌های روحانیون انقلابی در صف مقدم مبارزه با کرونا و حضور در بخش قرنطینه بیماران کرونایی ساخته شده است.

موشن کمیک مدافعان سلامت

آخرین اخبار آخرین اخبار