محتوا محتوااستان یزد به عنوان حلقه اول چرخه سوخت هسته ای نقش مهمی را در این طمینه ایفا کرده است.Loading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار