پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

زئیات نشست مخفیانه عناصر جریان فتنه؛

موضوع تقلب و ادبيات 88 بايستی مجددا در دستور كار قرار گيرد


عناصر جریان فتنه در نشست مخفیانه خود با جنجال آفرینی بر سر بررسی صلاحیت ها به دنبال فرار از ناکارامدی اقتصادی دولت هستند.

به گزارش یزدامروز، مظلوم نمایی و فرار از ناکارآمدی اقتصادی دولت سناریوی جدبد رادیکالها است.

 

جلسه ای با حضور حسين مرعشی، حسين موسوی تبريزی، محسن رهامی، محسن آرمين، بهزاد نبوی و احمدپورنجاتی تشكيل و سياستگذاری رسانه ای درخصوص رد صلاحيت ها انجام گرفته است، در این جلسه مقرر شد:

 

علاوه بر مسئولين وزارت كشور، تمام استانداران بايستی نسبت به وضعيت رد صلاحيت ها، موضع گيری تا آستانه استعفا داشته باشند.

 

بايستی بر ورود رهبری و رئيس جمهور در اين صحنه اصرار ورزيده شود.

 

از مظلوميتی كه در افكار عمومی از اين فضا ايجاد می شود برای لايه های بعدی كه در فهرست قرار می گيرند عمل شود.

 

موضوع تقلب و ادبيات 88 بايستی مجددا در دستور كار قرار گيرد كه موجب ترس در نهادهای ذيربط و عقب نشينی آنان(ولو يك عقب نشينی كوتاه) شود.

 

داغ كردن ردصلاحيت ها در افكارعمومی می تواند موج ايجاد شده از سوی اصولگرايان در حوزه معيشت و اقتصاد را مهار و كم كاری دولت را مهار کند.

 

در خصوص نوع موضع گيری حسن روحانی بر اساس مصوبات جلسه، آقايان مرعشی و پورنجاتی با رئيس جمهور جلسه ای داشته باشند.

مرصاد نیوز/

 
 
 

آخرین اخبار آخرین اخبار