پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مقصودی در دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کرد:

موفقیت در مذاکرات هسته‌ای شرایط را برای طبقه متوسط بهبود می بخشد


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد معتقد است که توفیق در مذاکرات هسته‌ای شرایط را برای طبقه متوسط مساعدتر می‌کند.

به گزارش یزد امـــروز، مجتبی مقصودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در نشست منتقدان و موافقان مذاکرات هسته‌ای که با حضور برخی اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دانشگاه علامه طباطبایی در حال برگزاری است، با اشاره به برخی از نکات جامعه‌شناسی سیاسی درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: به نظر می‌رسد این مذاکرات باعث ایجاد و گسترش حس امیدواری در بین جامعه ایرانی شده است و جامعه ایرانی ما امیدوار شده است در صورت به ثمر رسیدن توافقات گشایش‌ها در کشور ایجاد شود و تحریم از کشور رخت بربندد.

 

وی افزود: ایجاد فضای گفت‌وگو و فرصت نقد یکدیگر و همچنین نقد مذاکره کنندگان و تیم هسته‌ای می‌تواند از دیگر دستاوردهای فضای موجود باشد.

 

این استاد دانشگاه افزود: به رسمیت شناخته شدن حق ملت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های حیاتی کشور، رویکرد همدلانه جامعه ملی با تیم مذاکره کننده به مصابحه سرمایه‌ای اجتماعی و برطرف شدن شکاف بین دولت و مردم نیز می‌تواند جزو دستاوردهای دیگر این مذاکرات باشد.


مقصودی واقع‌بینی، صلح‌جویی و مداراطلبی جامعه سیاسی کشور را از دیگر دستاوردهای این مذاکرات نام برد و گفت: رویکرد مثبت جامعه روشنفکری به مذاکرات هسته‌ای و گذر از مذمومیت تاریخی اجتماعی و سیاسی مذاکرات از دیگر دستاوردهای مذاکرات است تا جایی که طی این مذاکرات برای اولین بار است که جامعه سیاسی ایران از مذمومیت تاریخی مذاکرات سیاسی خارج می‌شود.


وی به نتیجه رسیدن این مذاکرات را باعث تقویت گفتمان اعتدال در کشور دانست و گفت: در صورت عدم توفیق در مذاکرات گفتمان افراطی در کشور تقویت می‌شود و توفیق در مذاکرات هسته‌ای قطعا شرایط را برای طبقه متوسط جامعه مساعدتر می‌سازد.


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه تنها وظیفه دولت حل و فصل مذاکرات نیست، افزود: اگر وظیفه دولت را تنها به مذاکرات هسته‌ای محدود کنیم، نوعی تقلیل‌گرایی درباره  وظایف دولت صورت داده‌ایم، اما موفقیت در این مذاکرات باعث حفظ حس امید در بین جامعه می‌شود. 

 

منبع : تسنیمآخرین اخبار آخرین اخبار