پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

نگاهی به روزهای سرد فوتبال در یزد؛

مگر یزد فوتبال هم دارد؟!عاقبت تنها تیم لیگ برتری فوتبال یزد درایران چه می شود؟


عاقبت تنها تیم لیگ برتری فوتبال یزد درایران چه می شود؟فوتبال یزد روزهای سردی را پشت سر می گذارد. تیم لیگ یکی فولاد، که با حواشی پررنگ تر از متن خود، دوست داران فوتبال را دلزده و بازیکنان و کادر فنی تیم را هم ناراضی کرده است.

یزدامــــــروز؛ فوتبال یزد روزهای سردی را پشت سر می گذارد. تیم لیگ یکی فولاد، که با حواشی پررنگ تر از متن خود، دوست داران فوتبال را دلزده و بازیکنان و کادر فنی تیم را هم ناراضی کرده است.

اوضاع تربیت نوین(شهیدقندی سابق)که هر دلسوز فوتبال این دیار را متاثر می کند. حال بگذریم که شرح ما وقع این تیم  مثنوی هفتاد من کاغذ می شود و تجربیات تلخ گذشته در آقایان اثر نکرد که نکرد. این روزها این تیم که پله های معکوس را مثال زدنی طی کرد و به لیگ دسته دوم آمده در قعر جدول، به سان زنگ تفریح، به حریفی نه نگفته و در هفته های اخیر با پذیرش 4 یا 5 گل میهمانان را بدرقه می کند یا در مقابلشان حاضر نمی شود.

کسانی مالک، مدیر عامل، سرمربی و ... شدند که شاید روزی در خواب هم نمی دیدند.بازیکنانی که ازنقاط مختلف ایران بهر امیدی و به واسطه نام تربیت و آوازه سالهای خوشی که درلیگ یک با گل محمدی ها، مهابادی ها و ... داشت بادستمزد باور نکردنی ماهیانه دویست ،سیصد هزارتومان به یزد آمدند تا شاید مانند گذشته یزدیها سکوی پرشی باشند برای دیگران!!اکنون عطایش رابه لقایش بخشیدند

.این روزها حذف امتیاز لیگ دسته اولی فوتسال یزد در کشور، و عدم حضور تیم نوجوانان یزدی در لیگ برتر ایران به گوش می رسد.دوستی می گفت: راستی مگر یزد فوتبال هم دارد ؟!این روز های سرد فوتبال یزد کی به پایان می رسد؟


آخرین اخبار آخرین اخبار