محتوا محتواپرسش مهمی که مطرح می شود این است که اساسا دستاوردهای صنعتی شدن استان یزد بعد از گذشت بیش از یک دهه تخصیص منابع و امکانات چیست؟

یزدامروز، استان یزد هم اکنون در میان ۵ استان صنعتی کشور قرار دارد. صنعتی شدن استان یزد حاصل تفکر مدیریتی حاکم بر استان در بیش از یک دهه گذشته و تخصیص منابع در این بخش بوده است.

پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اساسا دستاوردهای صنعتی شدن استان یزد بعد از گذشت بیش از یک دهه تخصیص منابع و امکانات چیست؟ در ادامه میراث صنعتی شدن استان از دید نگارنده ارائه شده است.

* تمرکز بر چند صنعت غیر متنوع و آسیب پذیر و بعضا رقابت ناپذیر در هنگام شوک های اقتصادی همچون فولاد، نساجی و کاشی و سرامیک.

* خروج و مهاجرت نخبگان یزدی از استان به علت تمرکز بر توسعه برخی صنایع خاص و عدم تنوع فرصت های شغلی.

*عبور نرخ بیکاری استان از نرخ بیکاری کشور از سال ۱۳۹۴ تا کنون و ثبت رکورد بالاترین نرخ بیکاری استان طی یک دهه گذشته در سال ۱۳۹۵ (۱۲/۸ درصد).

* تبدیل شدن استان یزد به یکی از مهاجر پذیر ترین استان های کشور همراه با ورود خرده فرهنگ ها و تغییر بافت جمعیتی استان و گسترش آسیب پذیری های اجتماعی.

* آلودگی های زیست محیطی ناشی از توسعه صنعتی که هم اکنون استان را وارد فاز تاثیرات مخرب آلودگی بر سلامت شهروندان نموده است.

* استفاده بی رویه و مبتنی بر الگوهای غیر بهینه همراه با عدم نظارت دقیق از منابع آب استان و ایجاد تنش های منطقه ای در ورود منابع آبی از خارج استان.

* گسترش رقابت های مخرب و ترویج مسابقه توسعه صنعتی در شهرستان های استان یزد بدون در نظر گرفتن مزیت های نسبی و صرفا ملاحظات غیر اقتصادی.

 بدون شک موارد فوق برخی از مهمترین پیامدهای توسعه صنعتی در استان یزد بوده و آثار و تبعات مخرب ناشی از آن به سرعت در حال رشد است.

** در استان یزد پیچیده ترین شکل بیکاری، یعنی بیکاری چند سطحی مبتنی بر سطح تحصیلات و جنسیت در حادترین شرایط می باشد. اگر مدیریت استان فکر می کند با صنعت می تواند این مشکل را که در صدر مشکلات استان یزد قرار دارد حل کند سخت در اشتباه است.

دکتر عباس علوی‌راد
دانشیار اقتصاد دانشگاه


آخرین اخبار آخرین اخبار