محتوا محتوا

نسبت به سال آبی گذشته


کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی یزد گفت: در سال آبی 97-98 میزان بارندگی استان یزد 120 میلیمتر بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل، 60 میلمتر بوده است.

به گزارش یزدامروز، سیدعباس میرحسینی گفت: میزان تغییرات بارش استان یزد در سال آبی 97-98 یعنی از ابتدای مهرماه سال 97 تا 17/02/1398، در مقایسه با میانگین بلندمدت،30 درصد افزایش داشته است و نسبت به دوره مشابه سال قبل 100 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این بازه زمانی، شهرستان اردکان با 11 درصد کمترین میزان رشد بارش و ابرکوه با 56 درصد بیشترین میزان رشد بارش را داشته است، این در حالی است که میزان رشد بارش در شهرستان یزد 16 درصد بوده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی یزد اظهار داشت: در سال آبی 97-98 میزان بارندگی استان یزد 120 میلیمتر بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل، 60 میلمتر بوده است و همچنین میانگین بلندمدت نیز 93 میلیمتر بوده است.

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار