محتوا محتواکارشناس سازمان هواشناسی استان یزد متوسط میزان بارندگی در استان طی هفته گذشته را 5.8 میلی‌متر اعلام کرد.

کارشناس سازمان هواشناسی استان یزد در مصاحبه با یزدامروز، متوسط میزان بارندگی در استان طی هفته گذشته را 5.8 میلی‌متر اعلام کرد که به تفکیک شهرستان‌ها به ترتیب زیر است؛

شهرستان ابرکوه: ابرکوه 9 میلی‌متر/مهرآباد و اسفند آباد 5 میلی‌متر/فراغه 4 میلی‌متر/میزان متوسط بارندگی در شهرستان 3.4 میلی‌متر

شهرستان اردکان: اردکان 6 میلی‌متر/عقدا 10.8 میلی‌متر/رباط پشت بادام 0.8 میلی‌متر/مغستان 2.5 میلی‌متر/مزرعه نو 4.5/مزرعه آقا 9.3 میلی‌متر/فخرآباد 2.5 میلی‌متر/ میزان متوسط بارندگی در شهرستان 2.8 میلی‌متر

شهرستان اشکذر: اشکذر 6 میلی‌متر/خضرآباد 3.4 میلی‌متر/شمسی 2 میلی‌متر/خمسیان 7 میلی‌متر/کذاب 9.5 میلی‌متر/هامانه 4.5 میلی‌متر/قوام‌آباد 11.5 میلی‌متر/میزان متوسط بارندگی در شهرستان 5.7 میلی‌متر

شهرستان بافق: بافق 7.4 میلی‌متر/سبز دشت 11.6 میلی‌متر/باجگان 36 میلی‌متر/کوشک 2.7 میلی‌متر/ میزان متوسط بارندگی در شهرستان 6.8 میلی‌متر

شهرستان بهاباد: بهاباد 3 میلی‌متر/آسفیج 15 میلی‌متر/ببروئیه 2.3 میلی‌متر/ترک 2.3 میلی‌متر/همیحان 12.7 میلی‌متر/میزان متوسط بارندگی در شهرستان 6.4 میلی‌متر

شهرستان تفت: تفت 10 میلی‌متر/گاریز 7.1 میلی‌متر/نیر 13 میلی‌متر/نصرآباد 10.2 میلی‌متر/خود سفلی 21 میلی‌متر/شواز 13 میلی‌متر/دره شیر 23.5 میلی‌متر/توده ده بالا 16.5 میلی‌متر/طزرجان 28.5 میلی‌متر/آمحسن 30 میلی‌متر/سلطانب سانیچ 17.5 میلی‌متر/دره زرشک 16 میلی‌متر/بید و خوید 19.4 میلی‌متر /سخوید 7.5 میلی‌متر/بنادکوک دیزه 7.2 میلی‌متر/دهشیر 8.5 میلی‌متر/زردین 5 میلی‌متر/کهدوئیه 6 میلی‌متر/اسلامیه 11.2 میلی‌متر/ میزان متوسط بارندگی در شهرستان 10.4 میلی‌متر

شهرستان خاتم: هرات 2.1 میلی‌متر/مروست 6.5 میلی‌متر/چنارناز 4.6 میلی‌متر/کرخنگان 3.6 میلی‌متر/ میزان متوسط بارندگی در شهرستان 4.3 میلی‌متر

شهرستان مهریز: مهریز 7 میلی‌متر/بهادران 8.5 میلی‌متر/علی‌آباد چهل گزی 17 میلی‌متر/ارنان 23 میلی‌متر/بنادکوک سادات 21.5 میلی‌متر/سریزد 13.5 میلی‌متر/گردکوه 9.5 میلی‌متر/گل‌افشان 9.8 میلی‌متر/منشاد 15 میلی‌متر/ میزان متوسط بارندگی در شهرستان 11.8 میلی‌متر

شهرستان میبد: میبد 2.3 میلی‌متر/ندوشن 12 میلی‌متر/اشنیز بالا 18.7 میلی‌متر/صدرآباد 6 میلی‌متر/ میزان متوسط بارندگی در شهرستان 5.8 میلی‌متر

شهرستان یزد: یزد 4 میلی‌متر/خویدک 4.9 میلی‌متر/راه‌آهن 6.4 میلی‌متر/آبشور 3.6 میلی‌متر/مهدی‌آباد 2.5 میلی‌متر/محمدآباد 6 میلی‌متر/ میزان متوسط بارندگی در شهرستان 4.2 میلی‌متر

انتهای پیام/ح

 


آخرین اخبار آخرین اخبار