پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

آقامحمدی:معلوم نیست درارشاد وهیئت نظارت چه می‌گذرد

نامه نمایندگان به قوه قضائیه برای برخوردبا هتاکی روزنامه اعتماد


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا و تهیه یک نامه برای قوه قضائیه هستند که برای همیشه این روزنامه هتاک بسته شده و با این روزنامه های سکولار برخورد شود.

به گزارش یزد امــــروز، ابراهیم آقامحمدی، نماینده مردم خرم آباد در گفت و گو با راه دانا، در خصوص توهین روزنامه اعتماد به ساحت مقدس امام حسین (ع) و هجمه به اعتقادات مذهبی مردم، اظهار داشت: باید برای وزیر ارشاد و هیئت نظارت تأسف خورد که بیت المال را به حلقوم کسانی می‌ریزند که هیچ گونه اعتقادی به عقاید مردم و چهارچوب های شناخته شده اعتقادی و باورهای دینی مردم مسلمان ندارند.

 


وی همچنین افزود: باید تأسف خورد به حال کسانی که بیت المال را به این روزنامه ها می‌دهند و نظارتی روی آن‌ها ندارند؛ آقای وزیر ارشاد و هیئت نظارت باید جوابگو باشند که چطور بعد از سه روز هنوز متوجه چنین اتفاقی نشده‌اند؟


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: چطور این هیئت روزنامه دیگری را به خاطر وجود شائبه یک اهانت تعطیل می کنند اما واکنشی به این روزنامه ها که همیشه در حال توهین به مقدسات هستند نشان نمی‌دهند؛ اگر منش این افراد برخورد با اهانت ها باشد ما بسیار خوشحال می‌شویم و این کار قابل تقدیر است؛ اما سکوت آنها در قبال اهانت به امام حسین(ع) نشان می‌دهد که به دنبال مبارزه با توهین‌ها نیستند.نماینده مردم خرم آباد خاطرنشان کرد: این رفتار هیئت نظارت بر مطبوعات نشان می دهد که برخورد آنها با روزنامه ها صادقانه نبوده و به اعتقادات مردم توجهی نمی‌کنند؛ روزنامه های بی اعتقاد، سکولار و دین ستیز به راحتی به اعتقادات مردم توهین می کنند و آنها را زیر سوال می برند؛ آیا اهانتی از این بزرگتر وجود دارد؟آقامحمدی با بیان اینکه امام حسین(ع) نه تنها الگو و اسوه و اسطوره برای مسلمانان بوده، بلکه بسیاری از آزادگان جهان مانند گاندی، درس آزادگی و فضیلت را از امام حسین(ع) گرفتند، یادآور شد: برخی از این آقایان هنوز قدرت امام حسین(ع) را باور نکرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا و تهیه یک نامه برای قوه قضائیه هستند که برای همیشه این روزنامه هتاک بسته شده و با این روزنامه های سکولار برخورد شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه گفت: روزنامه اعتماد یکی از بی اعتقاد ترین روزنامه های این کشور است و دائماً بیت المال را به حلقوم این روزنامه می‌ریزند؛ این روزنامه توقیف شده است، اما دوباره آن را باز کردند.

نماینده مردم خرم آباد یادآور شد: روزنامه‌ای که حتی یک بار سابقه توهین به مقدسات را داشته باشد حق ندارند دوباره آن را باز کرده و به آن مجوز فعالیت بدهند؛ باید ببینیم واکنش امام خمینی نسبت به برنامه رادیویی در سال 67 که الگوی مسلمانان را اوشین دانسته، چگونه بود؟

آقامحمدی در ادامه گفت: هرچند دست اندرکاران آن برنامه افرادی مذهبی بودند ولی به خاطر غفلت آنها و مطالبی که توسط یک مصاحبه شونده بیان شده بود، امام خمینی حکم ارتداد و اعدام آن خانم را صادر و دستور بررسی ویژه برای سایر دست اندرکاران برنامه داد.وی تصریح کرد: بعد از این اتفاقات باید از هیئت نظارت پرسید که واقعا در حال نظارت هستند و یا اینکه با روزنامه های موهن و هتاک معامله می کنند؛ معلوم نیست چه چیزی در وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات می گذرد.نماینده مردم خرم آباد با بیان اینکه آقای علی جنتی آیا از خود و پدر پیر و معتقدش خجالت نمی کشد که با حمایت از این روزنامه ها، بیت المال را به حلقوم آنها می‌ریزد، اظهار داشت: یکی از وقیحانه ترین اقدامات در سال‌های اخیر، اقدام روزنامه اعتماد در توهین به امام حسین(ع) بود که به حدی وقیحانه است که جای این دارد که مسلمانان دق بکنند.آقامحمدی در ادامه گفت: این روزنامه ها با حمایت وزیر ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شده و اینگونه مطالب وقیحانه و اهانت ها را منتشر می کنند؛ مسئولین اگر بر مشی و خط امام خمینی هستند، باید با این افراد برخورد کنند.وی با اشاره به این موضوع که مسئولین باید آنقدر جوانمرد باشند که توهین به امام حسین(ع) را نپذیرند، تأکید کرد: مسئولان ما مسلمان اند و باید نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان تأکید کرد: امثال روزنامه اعتماد زاده‌های جریان لائیک در دوم خرداد هستند و آنجا متولد شدند؛ روزنامه ای که به راحتی با دریافت 300 میلیون تومان از شهرام جزایری راه اندازی شده است، نباید از آن انتظار داشت که در پاسداری از شرع مطلب بزند.

آخرین اخبار آخرین اخبار