پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


نخستین سهمیه بنزین 94 واریز شد


نخستین سهمیه بنزین یارانه ای خودروهای سواری شخصی درسال ۹۴ دیشب درکارتهای سوخت شارژ شدکه سهیمه بنزین فروردین خودروهای سورای شخصی همانند ماههای گذشته 60 لیتر و با نرخ هرلیتر 700 تومان است.

به گزارش یزد امـــــــروز؛ نخستین سهمیه بنزین یارانه ای خودروهای سواری شخصی درسال ۹۴ دیشب درکارتهای سوخت شارژ شد. سهیمه بنزین فروردین خودروهای سورای شخصی همانند ماههای گذشته  60 لیتر و با نرخ هرلیتر 700 تومان است.

همزمان 300 لیتر بنزین هزار تومانی  هم درکارت های هوشمند سوخت شارژ شد که بعد از پایان سهیه 700 تومانی قابل استفاده است.

منبع: ایسنا


آخرین اخبار آخرین اخبار