پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


نخل گردانی و عزاداری در زارچ به روایت تصویر


همزمان با سالروز شهادت مولی الموحدین امیرمومنان حضرت علی (ع) مردم مومن و ولایی زارچ با راه انداختن دستجات عزادرای و گرداندن نخل عزا در ماتم اول مظلوم عالم به سر و سینه زدند.

یزدامروز از زارچ؛


آخرین اخبار آخرین اخبار