پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


نشست خبری شورای شهر با اصحاب رسانه به روایت تصویر


نشست خبری اعضای شورای شهر یزد با اصحاب رسانه در صحن شورا برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار