پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش

نشست خبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی یزد با خبرنگاران استان یزد از دریچه دوربین


صبح امروز و به مناسبت هفته بسیج، خبرنگاران استان یزد با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی یزد در محل این ناحیه دیدار کردند.

آخرین اخبار آخرین اخبار