پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

به شکرانه پایان یک ماه بندگی برپاشد

نماز عاشقی در جوار امامزاده سید محمد جعفر یزد


صبح امروز به مناسبت عید سعید فطر نماز عاشقی به شکرانه پایان یک ماه بندگی در جوار امامزاده سید محمد جعفر یزد برپاشد.

یزدامـــــروز،صبح امروز به مناسبت عید سعید فطر نماز عاشقی به شکرانه پایان یک ماه بندگی در جوار امامزاده سید محمد جعفر یزد برپاشد.


آخرین اخبار آخرین اخبار