محتوا محتوا

گزارش تصویری/


آخرین شب نمایشگاه گل و گیاه در شهر یزد با استقبال پرشور مردم دارالعباده برگزار شد.

یزدامروز؛ آخرین شب نمایشگاه گل و گیاه در شهر یزد با استقبال پرشور مردم دارالعباده برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار