پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


نماینده مورد نظر قادر به پاسخگوئی نمی‌باشد!


گویا پاسخگوئی مسئولین رفته رفته منسوخ می‌شود و مردم تنها در زمان انتخابات برای برخی‌ها اهمیت دارند.

به گزارش یزدامروز به نقل از یزد آوا، گویا پاسخگوئی مسئولین رفته رفته منسوخ می شود و مردم تنها در زمان انتخابات برای برخی ها اهمیت دارند. مسئولینی که در رقابت های انتخاباتی برای کسب یک رای بیشتر از دادن وعده و وعید، حضور در مراسمات گوناگون و صرف هزینه های تبلیغاتی گزاف ابایی نداشتند، اکنون با تکیه بر مسند قدرت دیگر لزومی برای پاسخگویی نمی بینند.

متاسفانه نمایندگان یزد در مجلس شورای اسلامی به طور کلی از ارتباط با رسانه ها و پاسخگوئی به زبان و صداي مردم سر باز می زنند. شاید نماینده کهنه کار اردکان، رمز موفقیت خود را همین عدم پاسخگویی و فرار از نقد می بیند ولی انتظار می رفت سه نماینده تازه کار استان یزد این رویه را در پیش نگیرند.

با این وجود هر چه از زمان آغاز به کار مجلس جدید می گذرد تلاش ها برای تعامل با نمایندگان و همچنین پاسخگوئی آن ها بیشتر با شکست مواجه می شود. تا کنون گمان می رفت این فرار از رسانه ها به خاطر بی تجربگی و هراس ناشی از آن باشد اما با گذشت نزدیک به شش ماه از کار در کسوت یک نماینده عدم پاسخگویی نمایندگان استان با این بهانه قابل قبول نیست.

در همین راستا تلاش های خبرنگار یزد آوا برای برقراری تماس و مصاحبه با منتخبان مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بی نتیجه بوده است. حتی شماره ای که یکی از نمایندگان در نشست خبری ویژه ارتباط خبرنگاران ارائه کرده بود نیز پاسخ داده نمی شود.

گویا نمایندگان استان یزد ترجیح می دهند تنها با مصاحبه با خبرنگاران پایتخت نشین که دور از یزد و مشکلات آن زندگی می کنند رپرتاژی کامل بدون هرگونه چالشی منتشر کنند. گویا رسانه دیگر رکن چهارم دموکراسی نیست!

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار