پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد:

نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی «الزام تصویب توافق هسته‌ای» میان ایران و 1+5 را تهیه کرده اند


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی الزام تصویب توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 را تهیه کردند که در صورت تصویب توافق احتمالی ایران و 5+1 باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

به گزارش یزد امـــــروز به نقل از عصر سیاست، نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی الزام تصویب توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 را تهیه کردند.

 

در همین زمینه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مصاحبه با عصر سیاست، اظهار داشت: براساس این طرح، توافق احتمالی بین ایران و 5+1 باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

دکتر محمد صالح جوکار افزود: این طرح نمایندگان مجلس بر اساس اصل 77 قانون اساسی تهیه شده است که براساس آن تمامی قراردادها، مقاوله نامه ها و بطور کل تعهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و این طرح نیز در راستای همین اصل قانون اساسی تهیه شده است.

 

وی گفت: این طرح نمایندگان در مرحله وصول امضا از نمایندگان است تا در مسیر تصویب قرار بگیرد.

 

جوکار تصریح کرد: با تصویب این طرح توافق ایران با 1+5 بدون تصویب در صحن علنی هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود.

 

نماینده مردم یزد و اشکذر تاکید کرد: براساس این طرح  طبق این طرح، مقرر شده هیئت 7 نفره بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند می کنند.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار